OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagygencs
T 1943-ban Gyöngyösapátival egyesítve Gencsapáti néven
Lásd szinonimáját Deutsch-Gentschdorf
Németgencs
Lásd még általánosabban Vas megyei település
Lásd még átfogóbban Gencsapáti
Szombathelyi járás
Lásd még egyéb összefüggésben Magyargencs