OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagykalota
Forrás gyal(541)
Lásd szinonimáját Călata
Lásd még átfogóbban Bánffyhunyadi járás
Felszeg (Kalotaszeg)
Lásd még egyéb összefüggésben mócok