OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagykikinda
Lásd szinonimáját Kikinda
Lásd még átfogóbban Nagykikindai járás
Torontál vármegye