OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagymihályi járás
Lásd még átfogóbban Zemplén vármegye
Lásd még részletesebben Abara
Alsóerdő
Alsókörtvélyes
Bánóc
Berettő
Butka
Dénesújfalu
Deregnyő
Dobróka
Falkus
Füzesér
Gatály
Gödrös
Hegyi
Izbugya
Kácsánd
Karaszna
Kisráska
Laborcfalva
Lask
Lasztomér
Lazony
Leszna
Málca
Márk
Márkcsemernye
Mészpest
Mocsár (Zemplén)
Morva
Nagycseb
Nagymihály
Nagyráska
Nátafalva
Ordasfalva
Őrmező
Pazdics
Petrik
Petróc
Rákóc
Sámogy
Szalók
Sztára
Topolyán
Vásárhely (Zemplén)
Zemplénszuha
Lásd még oksági összefüggésben Nagymihályi járás (Szlovákia)