OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagypécsely
T 1942-től Nemespécsellyel egyesítve Pécsely
Lásd még átfogóbban Balatonfüredi járás
Lásd még oksági összefüggésben Pécsely