OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagyrákóc
Lásd szinonimáját Velikij Rakovec
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)