OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagyszalontai járás
Forrás gyal(60-61)
Lásd még átfogóbban Bihar vármegye
Lásd még részletesebben Ant
Árpád
Erdőgyarak
Illye
Keményfok
Kötegyán
Madarász
Méhkerék
Mezőbaj
Nagyszalonta
Oláhhomorog
Sarkad
Tamáshida
Tulka
Lásd még egyéb összefüggésben Bihari-Mezőség