OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nagyváradi kerület
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még részletesebben Alsó-Bihar vármegye
Arad vármegye
Békés-Csanád vármegye
Felső-Bihar vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye