OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Narew
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Visztula
Lásd még okozati összefüggésben Bug
Lásd még egyéb összefüggésben Łomża
Osztrolenka