OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Novi Sad
Általános megjegyzés, magyarázat Neusatz
Lásd szinonimáját Újvidék