OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nyírség
Forrás hun(191-193)kf(153)
Lásd szinonimáját Câmpia Nirului
Nyírvidék
Lásd még általánosabban magyarországi természeti táj
Lásd még átfogóbban Alföld
Tiszántúl
Lásd még részletesebben Északkelet-Nyírség
Közép-Nyírség
Ligetalja
Löszös-Nyírség
Nagykárolyi-Homokhát
Lásd még egyéb összefüggésben Szabolcs vármegye
Más értelemben lásd Nyír
Q1 47.8333333 : 21.9166667