OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nyírvölgy
Lásd szinonimáját Mačkovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás