OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Nyitra
Lásd szinonimáját Nitra
Lásd még átfogóbban Nyitra vármegye
Nyitrai kerület