OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Oláhcsertész
Lásd szinonimáját Pidhirne
Lásd még átfogóbban Felvidéki járás (Bereg)