OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Oláhhomorog
Forrás gyal(60-61)
Lásd szinonimáját Homorog
Lásd még átfogóbban Bihari-Mezőség
Nagyszalontai járás