OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ortutó
Lásd szinonimáját Ortuťová
Lásd még átfogóbban Bártfai járás