OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Péntekpataka
Lásd vagylagosan Pataka
Pintic
Lásd még átfogóbban Gyergyótölgyes
Gyergyótölgyesi járás