OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Palócföld
Forrás hun(517)kf(156-157)
Lásd még átfogóbban Felföld
Lásd még egyéb összefüggésben Borsod vármegye
Gömör és Kishont vármegye
Heves vármegye
Hont vármegye
Nógrád vármegye
palócok