OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pancsova
Lásd szinonimáját Pančevo
Lásd még átfogóbban Torontál vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Temes