OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pannon-medence
Általános megjegyzés, magyarázat Az Alpi-Kárpáti orogén zóna szerves részét alkotó medence, északról és keletről a Kárpátok hegyvonulata, délről a Dinári hegység, míg nyugatról a Déli- és Keleti-Alpok határolják
Lásd szinonimáját Kárpát-medence