OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Perecsenyi járás
Lásd még átfogóbban Ung vármegye
Lásd még részletesebben Bercsényifalva
Drugetháza
Egreshát
Hárs (település)
Kapuszög
Kispásztély
Kistar
Kisturjaszög
Kurucvár
Majorka (Ung)
Mezőhuta
Mokra
Nagyturjaszög
Ószemere
Perecseny
Poroskő
Rákó
Rónafüred
Turjamező
Turjaremete
Turjasebes
Turjavágás
Újkemence
Újszemere