OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pest-Budai kerület
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még részletesebben Borsod vármegye
Csongrád vármegye
Esztergom vármegye
Fejér vármegye
Heves vármegye
Jászság
Kis- és Nagykunság
Külső-Szolnok vármegye
Pest-Pilis vármegye
Pest-Solt vármegye