OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Petróc
Lásd szinonimáját Petrovce nad Laborcom
Lásd még átfogóbban Nagymihályi járás
Más értelemben lásd Petrovci
Petrovčić