OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Polyánfalu
Lásd szinonimáját Poľanovce
Lásd még átfogóbban Szepesváraljai járás