OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Porolissensis
Lásd még részletesebben Porolissum
Lásd még okozati összefüggésben Dacia Superior