OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pozsony megye
T Az 1. Csehszlovák Köztársaság szlovákiai XV. megyéje (kraj) 1922-1928/1939 között. A megye más néven (žúpa) az 1. önálló Szlovák Köztársaság idején (1939-1945/1948 is fennállt
Lásd még átfogóbban Szlovákia 1939-1945 között
Lásd még oksági összefüggésben Nagyszombati kerület
Pozsonyi kerület
Lásd még okozati összefüggésben Pozsony vármegye