OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pozsony vármegye
Forrás gyal(722)
ETO (439.114)
Lásd még átfogóbban Dunáninneni kerület
Magyarország 1876-1920 között
Pozsonyi kerület (1850-1867)
Lásd még részletesebben Bazin
Dunaszerdahelyi járás
Galántai járás
Malackai járás
Modor
Nagyszombat
Nagyszombati járás
Pozsony
Pozsonyi járás
Somorjai járás
Szenci járás
Szentgyörgy (Pozsony)
Lásd még oksági összefüggésben Pozsony megye
Pozsonyi kerület
Lásd még egyéb összefüggésben Csilizköz
Felföld
Felső-Csallóköz
habánok
Hegyentúl
Mátyusföld
mátyusföldi Vízköz
Pozsony vármegyei Vízköz
Pozsonyi-Hegyalja