OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pozsonyi kerület (1850-1867)
Általános megjegyzés, magyarázat Kerület az abszolutizmus idején
Használati megjegyzés Nem azonos a szlovákia Pozsonyi kerülettel, annál jóval nagyobb volt
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még részletesebben Alsó-Nyitra vármegye
Árva-Turóc vármegye
Bars vármegye
Felső-Nyitra vármegye
Hont vármegye
Komárom vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Pozsony vármegye
Trencsén vármegye
Zólyom vármegye
Más értelemben lásd Pozsonyi kerület