OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Pozsonykörnyéki járás
T 1990/1996-ig létezett, területe azonos a mai Pozsonyi 1., 2., 3., 4. és 5. kerületekkel
Lásd még átfogóbban Pozsonyi kerület
Lásd még oksági összefüggésben Pozsonyi 1. kerület
Pozsonyi 2. kerület
Pozsonyi 3. kerület
Pozsonyi 4.kerület
Pozsonyi 5. kerület
Lásd még okozati összefüggésben Pozsonyi járás