OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Provincia saxonum de Scepus
Forrás gyal(793)
Lásd szinonimáját Nagy-Szepes vármegye