OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Prut
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Alsó-Duna