OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Putna-patak (Kis-Beszterce)
Általános megjegyzés, magyarázat A Gyergyói-havasokban, a Tatárhavas keleti lábainál Sáros- és Fekete-Putna néven eredő, Gyergyótölgyesnél a Kis-Besztercébe ömlő kisvízfolyás
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Kis-Beszterce
Lásd még egyéb összefüggésben Gyergyótölgyes