OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Rákos-patak (Csíkrákos)
Általános megjegyzés, magyarázat A Gyimesi-szoros alatt eredő, Madéfalvánál az Oltba ömlő vízfolyás
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Olt
Lásd még egyéb összefüggésben Ajnád
Csíkrákos
Csíkszentmihály
Göröcsfalva
Madéfalva
Vacsárcsi