OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Rajna
Lásd szinonimáját Rhein
Lásd még általánosabban nyugat-európai folyó
Lásd még átfogóbban Rajnavölgy
Lásd még részletesebben Alsó-Rajna
Felső-Rajna folyása
Lásd még oksági összefüggésben Rajna-Maas-delta
Lásd még okozati összefüggésben Majna
Mosel
Neckar
Rajna-Majna-Duna-csatorna
Lásd még egyéb összefüggésben német folyó