OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sámogy
Lásd szinonimáját Šamudovce
Lásd még átfogóbban Nagymihályi járás