OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sárdik
Lásd szinonimáját Zabolotne
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)