OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sáros vármegye
Forrás gyal(751)
ETO (439.21-35Sáros)
Lásd vagylagosan Šariš
Lásd még átfogóbban Kassai kerület (1850-1867)
Magyarország 1876-1920 között
Tiszáninneni kerület
Lásd még részletesebben Alsótárczai járás
Bártfa
Bártfai járás
Eperjes (Sáros)
Eperjesi járás
Felsővízközi járás
Girálti járás
Héthársi járás
Kisszebeni járás
Lemesi járás
Makovicai járás
Lásd még oksági összefüggésben Sáros (Szlovákia)
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld
Más értelemben lásd Sáros