OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Séd-Sárvízi-malomcsatorna
Lásd még általánosabban Fejér megyei csatorna
Lásd még oksági összefüggésben Sárvíz (Sió)
Lásd még okozati összefüggésben Gaja-patak
Veszprémi-Séd
Lásd még egyéb összefüggésben Cece
Q1 47.15 : 18.6333333