OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sajó (folyó, Nagy-Szamos)
Általános megjegyzés, magyarázat A Kelemen-havasok nyugati végén, Kissajóttól keletre eredő, Bethlennél a Nagy-Szamosba ömlő folyó
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Nagy-Szamos
Lásd még okozati összefüggésben Beszterce (folyó, Sajó)
Lásd még egyéb összefüggésben Bethlen
Nagysajó
Sajó mente
Sófalva