OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sajó-Hernád-medence
Lásd szinonimáját Rimavsko-košická kotlina
Lásd még általánosabban magyarországi medence
Lásd még átfogóbban Észak-magyarországi medencék
Lásd még részletesebben Abaúji-Hegyalja
Alsó-Hernád-völgy
Alsó-Tarca-dombság
Borsodi-dombság
Borsodi-medence
Cserehát
Gömöri-medence
Hernád-völgymedence
Kanyapta-medence
Kassai-Hegyalja
Tornai-dombság