OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sajósárvár
Lásd szinonimáját Şirioara
Lásd még átfogóbban Bethleni járás