OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Salánk
Lásd szinonimáját Salanki
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)