OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sebes-Körös
Általános megjegyzés, magyarázat A Kalotaszegi dombombságon, Körösfőtőlnyugatra eredő, Köröstarcsától nyugatra a Kettős-Körössel egyesülő, a Körösben (Hármas-Körösben) folytatódó folyó
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
magyarországi folyóvíz
Lásd még átfogóbban Sebes-Körös völgye
Lásd még oksági összefüggésben Körös
Lásd még okozati összefüggésben Berettyó
Lásd még egyéb összefüggésben Bánffyhunyad
Élesd
Kalotaszegi-dombság
Körösfő
Köröskisjenő
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösszakál
Körösújfalu
Mezőtelegd
Nagyvárad
Újiráz