OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sebes-patak (Kis-Küküllő)
Általános megjegyzés, magyarázat A Mezőhavas oldalából eredő és Szováta fölött a Kis-Küküllőbe torkolló patak
Lásd még átfogóbban Szováta-Udvarhelyi-dombvidék
Lásd még oksági összefüggésben Kis-Küküllő
Lásd még egyéb összefüggésben Mezőhavas
Szováta