OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Somos
Lásd szinonimáját Drienov
Lásd még átfogóbban Lemesi járás
Más értelemben lásd Balatonsomos
Báródsomos
Csábrágsomos