OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Soproni kerület
Forrás Gergely-Szekfü: Magyarország a Bachkorszakban
Lásd még átfogóbban Magyarország 1850(1853)-1867 között
Lásd még részletesebben Baranya vármegye
Győr vármegye
Moson vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye