OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Stryj (folyó)
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Dnyeszter
Lásd még egyéb összefüggésben Stryj