OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Székelyhidegkút
Lásd szinonimáját Vidacutu Român
Lásd még átfogóbban Székelykeresztúri járás
Lásd még oksági összefüggésben Hidegkút (Udvarhely)
Más értelemben lásd Hidegkút