OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szakolcai járás
Lásd még átfogóbban Nyitra vármegye
Lásd még részletesebben Coborfalva
Egbell
Farkashely
Felsőlopassó
Felsőrados
Gázlós
Holics
Horvátberek
Jókút
Kátó
Kisdiós
Kiskovalló
Kispetrös
Kopcsány
Letenőc
Nagyúny
Péterlak
Radimó
Szentistvánfalva
Sziklabánya
Tövisfalva
Várköz
Vészka
Vidovány