OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szalontai-sík
Lásd szinonimáját Câmpia Salontei
Lásd még átfogóbban Bihari-Mezőség
Körösmenti-sík
Lásd még egyéb összefüggésben Kétkörösköz